IntGalerie

Iva Gregová

Vážení nakupující,

věnujte pozornost obchodním podmínkám.

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího

internetového obchodu IntGalerie

provozovaného fyzickou osobou Ivou Gregovou

se sídlem Voděradská 11/390, Praha 10

identifikační číslo: 70395144

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese IntGalerie.cz

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zákon č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.).

Platba a doručení

Objednávku je možné předem zaplatit na účet 6535756389/0800. Další formou platby je dobírka. Zabalíme, pošleme a doufáme, že si balíček vyzvednete.  Předměty (zejména rozměrnější, křehčí artefakty) je možné po vzájemné domluvě předat osobně na Praze 10. Dopravné se řídí tarify České pošty - balík do ruky (drobnější předměty lze zaslat levněji ca 100,- Kč po domluvě) a Zásilkovny, při objednání více předmětů se platí pouze jedno dopravné, které se objeví při vyplňování objednávky automaticky při Vašem zadání. 

Při zasílání předmětů do zahraničí je způsob platby, výše poštovného a forma dopravy řešena individuálně.

Každý předmět je pečlivě zabalen a poslán do tří pracovních dnů od obdržení platby. Platbu na účet očekáváme do jednoho týdne od potvrzení objednávky, pak je zboží opět nabízeno k prodeji.

Zrušení objednávky 

Kupující má právo objednávku zrušit. Zrušení objednávky je bez sankce, pokud objednávka nebyla ještě expedována. V případě že objednávka již byla expedována, má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží.
Nepřevzetí objednávky zaslané na dobírku se jedná o porušení obchodních podmínek ze strany kupujícího, prodávající má právo požadovat po kupujícím náhradu ve výši nákladů na odeslání zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku pokud se zboží nepodaří dohledat nebo dojde k jeho poškození.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní od převzetí zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce, pokud byla smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku.

Odstoupení od smlouvy musí být provedené písemně a musí být doručeno prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, náklady na jeho dodání uhradí prodejce. Počítá se však pouze nejlevnější způsob přepravy nabízený prodejcem. V odstoupení od smlouvy musí být uvedeno číslo objednávky, datum převzetí zboží a požadovaný způsob vrácení peněz (včetně čísla peněžního účtu bankovního ústavu kupujícího, případně adresy kupujícího).

Zboží je kupující povinen vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno v originálním balení a ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. Peníze za vrácené zboží budou kupujícímu vráceny do 30 dnů od data účinnosti odstoupení od smlouvy kupujícím bez částky za dopravné.

vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy

FORMULÁŘ KE STAŽENÍ

Reklamace a vadné plnění

Předměty vystavené v internetovém obchodě většinou nejsou nové a často dlouhé roky dělaly radost původním majitelům, takže mohou nést stopy opotřebení. Mírné opotřebení zboží odpovídající jeho stáří není v popisu uvedeno. V případě Vašeho zájmu zašleme detailnější fotografie a zodpovíme dotazy. V souladu s § 2167 písm. c) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím, vady, o kterých kupující při uzavírání smlouvy věděl, vady, které kupující sám způsobil. Popřípadě u věcí prodávaných za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána.

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.

Kupující je povinen prokázat nákup a identitu zboží (nejlépe dokladem o koupi a ponecháním obchodním signatur na zboží). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození.

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.

O průběhu reklamace bude prodejce kupujícího informovat e-mailovou zprávou. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz.

IntGalerie © 2011–2023. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail