Ochrana osobních údajů (GDPR)

Osobní data zpracováváme pouze v rozsahu plnění objednávek.

U osobního převzetí je mailová adresa pro potvzrení objednávky. Telefon pro případ selhání této komunikace pro SMS.

Při zasílání Českou poštou je mailová adresa pro potvrzení objednávky. Zasílací adresa pro doručení. Telefon pro kontaktování pracovníkem pošty.

Tyto údaje zpracovává dále přepravní společnost Česká pošta.

Veškerá data uchováváme z důvodu reklamací a daňový důvodů po dobu stanovenou zákonem.

E-mailovou korespondenci uchováváme půl roku.

Nezasíláme žádnou reklamu, newslettery a data nepředáváme třetí osobám, vyjma České pošty.

Máte právo na informace o evidovaných datech a právo na zapomenutí údajů, jejichž evidenci nevyžaduje zákon. Tuto žádost je možno podat na naši e-mailovou adresu.

IntGalerie © 2011–2020. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH. Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail