IntGalerie

Iva Gregová

Jednorožec

Konůpek Jan

Konůpek Jan – Jednorožec

Suchá jehla, tisková plocha 14,6 x 9,5 cm, nesignováno, 1910, ve sbírkách Moravské galerie v Brně  https://sbirky.moravska-galerie.cz/dielo/CZE:MG.C_14006. Náš je pozdějším otiskem, jedna z příloh z knihy Jan Žižka: Grafické dílo Jana Konůpka (resp. 1949). Praha, Picka, 1943. V soupisu je uveden pod číslem 42. 

Konůpek Jan (1883 – 1950), studia na ČVUT architektura u profesorů Kouly a Schulze. AVU v ateliéru pro monumentální malbu Maxmiliána Pirnera, u prof. V. Bukovace a u grafika Alessandra de Pian. S malířem Emilem Pacovským založil již při studiu na AVU grafickou revui Veraikon, později se stal členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1911 spoluzaložil skupinu symbolistních grafiků Sursum, spoluzakládal také družstvo Artěl (1908). Roku 1913 se stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Spolupracoval s katolickou revuí Meditace a od roku 1910 vedl s Emilem Pacovským její výtvarnou redakci. V letech 1913–1914 byl výtvarným referentem časopisu Pokroková revue. Jeho dílo je inspirované mystikou a vizionářstvím. Za nejvýznamnější jsou považována jeho díla z počátku 20. století, která jsou ovlivněna symbolismem později je patrný vliv expresionismu, přechodně i kubismu.

#Grafika

prodáno
IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail