IntGalerie

Iva Gregová

Flaubert Gustav: Smarh - Staré tajemství (původní lept)

Konůpek Jan

Konůpek Jan – Flaubert Gustav: Smarh - Staré tajemství (původní lept)
Konůpek Jan – Flaubert Gustav: Smarh - Staré tajemství (původní lept) Konůpek Jan – Flaubert Gustav: Smarh - Staré tajemství (původní lept)

Praha, R.Škeřík, 1925, Symposion, svazek 15, vydáno 400 přednostních výtisků, tento číslo 104. Ve frontispisu číslovaných exmplářů nesignovaný lept od Jana Konůpka, která je i autorem návrhu celoplátěné vazby. Vazba v rozích mírně odřená. Praha: R. Škeřík, 1925. 147, 2 s. Vyšlo 400 číslovaných výtisků na domácí imitaci japonu a 850 nečísl. na antiku - náš výtisk v tiráži číslovaný ex. 107, ve frontispisu nesignovaný lept Jana Konůpka. Symposion; sv. 15.

Konůpek Jan (1883 – 1950), studia na ČVUT architektura u profesorů Kouly a Schulze. AVU v ateliéru pro monumentální malbu Maxmiliána Pirnera, u prof. V. Bukovace a u grafika Alessandra de Pian. S malířem Emilem Pacovským založil již při studiu na AVU grafickou revui Veraikon, později se stal členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar. V roce 1911 spoluzaložil skupinu symbolistních grafiků Sursum, spoluzakládal také družstvo Artěl (1908). Roku 1913 se stal se členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Spolupracoval s katolickou revuí Meditace a od roku 1910 vedl s Emilem Pacovským její výtvarnou redakci. V letech 1913–1914 byl výtvarným referentem časopisu Pokroková revue. Jeho dílo je inspirované mystikou a vizionářstvím. Za nejvýznamnější jsou považována jeho díla z počátku 20. století, která jsou ovlivněna symbolismem později je patrný vliv expresionismu, přechodně i kubismu.

#Knihy

350 Kč

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail