IntGalerie

Iva Gregová

Palác Schönbrunn, Vídeň

Stretti-Zamponi Jaromír

Stretti-Zamponi Jaromír – Palác Schönbrunn, Vídeň
Stretti-Zamponi Jaromír – Palác Schönbrunn, Vídeň Stretti-Zamponi Jaromír – Palác Schönbrunn, Vídeň

Akvatinta, tisková plocha 23,4 x 26,9 cm, nesignováno, zmačeno v desce vpravo dole s datací, 1910. Dobrý stav, okraje papíru lehce zvlněné, dvě drobné šmouhy v při dolním okraji.

Stretti-Zamponi Jaromír (1882 - 1959). Pocházel z významné pražské umělecké rodiny původem z Itálie. Svou profesi bankovního úředníka vyměnil za dráhu malíře a grafika. Příjmení Zamponi přejal po své italské prababičce ve snaze odlišit se od svého staršího bratra Viktora Strettiho, který byl uznávaným umělcem. Zamponi byl ve své tvorbě samoukem. Nejprve se věnoval malířské tvorbě, poté té grafické. Vlastním studiem ovládl zejména techniky leptařské, hlavně akvatintu, k jejímuž rozvoji sám výrazně přispěl.Jeho umělecká tvorba končí před polovinou třicátých let 20. století. Později se Jaromír Stretti-Zamponi řadil do okruhu prvorepublikové výtvarné a intelektuální elity soustředěné kolem prezidenta Masaryka. Jeho syn Mario Stretti byl rovněž talentovaným grafikem a malířem. VÝBORNÁ, Kateřina. Jaroslav Stretti-Zamponi (1882–1959). Život a dílo [online]. Praha, 2021 [cit. 2023-09-26].

#Grafika

2.300 Kč

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail