IntGalerie

Iva Gregová

Sběratel Mojmír Helcelet

Sběratel Mojmír Helcelet
Sběratel Mojmír Helcelet

J. Váchal - exlibris M.Helcelet

J.Váchal - exlibris M.Helcelet v IntGalerii

HELCELET, Mojmír (1879- 1959) byl brněnský lékárník, sběratel umění (ex libris, rytin, knih, obrazů a soch) a sportovec (mistr RU v šermu).

Angažoval se mj. v brněnské Skupině výtvarných umělců, exlibristickém a bibliofilském spolku. Publikoval v Knižní značce, Sborníku pro exlibris aj užitkovou grafiku, Bibliofilii, Grafickém obzoru, pro SSPE pořídil soupisy exlibris některých autorů (P. Dillingera, J. Votruby...).

Ačkoliv není jeho jméno příliš známé, patřil k nejvýraznějším osobnostem ve sběratelských kruzích, zejména v oblasti exlibris, ale velmi významně i pro oblast celého výtvarného umění.

K jeho vášni k umění přispěli rodiče. Jeho otec Ctibor Helcelet byl advokát, ale také sběratel a jeho matka nechala pro jejich rodinnou knihovnu vytvořit podle starých vzorů heraldické exlibris, které syn Mojmír do knih pečlivě vlepoval.

Kdy přesně začal Helcelet budovat uměleckou sbírku v pravém slova smyslu není známo, je však zřejmé, že to bylo ve velmi mladém věku. Bohužel se jeho sbírka v celistvosti nedochovala. V dnešní době jsou její části ve vlastnictví Moravské galerie, Národní galerie, rodinných příslušníků a soukromých sběratelů u nás i v zahraničí.

Co se týče jeho sbírky exlibris, nechyběl v ní žádný v té době uznávaný umělec, vč. těch, kteří se této tvorbě věnovali pouze příležitostně. Z osobních kontaktů vzešla exl. přímo pro Helceleta od J. Čapka, V. Špály, A. Procházky, V. Hofmana... Další desítky značek (cca 140) pro něj vytvořili grafici, kteří se oboru věnovali soustavně, jmenovitě však již nejsou všichni známi. Lze však zmínit J. Zamponiho, V. Fleissiga, F. Bílka, O. Menharta, J. Hodka, V. Röhlinga... Z této sbírky se zachovala menšina (7 500 z 20 000 až 40 000).

ŇORKOVÁ, Markéta. Fenomén exlibris na příkladu sběratele Mojmíra Helceleta a sbírky exlibris v Moravské galerii v Brně [online]. 2008 [cit. 2023-11-25].

HELCELET Mojmír 16.2.1879-17.4.1959. Biografický slovník. https://katalog.cbvk.cz

VÁCHAL, Josef, HRUŠKA, Petr (ed.). Josef Váchal - exlibris a jejich adresáti. [Praha]: Jan Placák - Ztichlá klika, 2016.

< Zpět na všechny články

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail