IntGalerie

Iva Gregová

Zahrada

Křen Ivo

Křen Ivo – Zahrada

Linoryt, tisková plocha 16 x 18 cm, signováno s datací vpravo dole, 2004, exemplář 125/150.


Dostupné z https://www.ogl.cz/carpe-diem-ivo-kren-linoryty "Zahrada je pro mne určitý zástupný termín přírodní situace a není tedy nutně vázán jenom na zážitky z uměle stylizovaných kompozic. Je to pro mne i pouhé drobné zákoutí vegetace, prolínajících se spletí. Jako „zahradu" vytvářím obecně prostor působící dojmem místa zklidnění vnímání, zvýšené citlivosti pro uvědomování si drobných krás - třeba struktur a samotné skladby barevných akcentů. Může mít své stylizované odkazy na konkrétní předmětné reálie, ale ve své podstatě ho vnímám jako svého druhu abstraktní kompozici."

Křen Ivo (1964 - 2020)

#Grafika

900 Kč

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail