IntGalerie

Iva Gregová

Jaroslav Dajč

Jaroslav Dajč

Jaroslav Dajč
Narodil se v roce 1943, vystudoval Pedagogický institut v Jihlavě a následně Pedagogickou fakultu Masarykovy university v Brně (ateliér profesora Hadlače).

Věnuje se volné grafice - z grafických technik převažuje suchá jehla, často ručně kolorovaná - a kresbě. Rovněž vytváří exlibris, ilustrace do bibliofilských tisků a grafické cykly. V jeho dílech se objevují historické postavy, náměty z antického světa, člověk Kristus se svým údělem na cestě k božství, ale i krajina. Jaroslav Dajč nachází inspiraci i v poezii, která ovlivnila či ovlivňuje jeho život.

"Obdivuje umělce, kteří jsou blízcí jeho srdci, se kterými se názorově ztotožňuje. Bohuslav Ryenek mu ukázal, že v jednoduchosti je krása, v prostotě dokonalost a ve skromnosti radost – neboť sláva je pomíjivá, člověk zranitelný, smrtelný. Josef Jíra mu potvrdil pravdu, že bez kresby je moderní umění prázdnou nádobou, hluše dunící a nic neobsahující. Umění se pak stává nudnou křečí a oslovuje jen snoby a hlupáky bez vlastního přesvědčení".

Jaroslav Dajč žije v Jihlavě, věnuje se pedagogicé činnosti a je členem Sdružení výtvarných umělců Vysočiny.

➡️ Jaroslav Dajč v IntGalerii:
https://intgalerie.cz/?q=Jaroslav%20Daj%C4%8D

Zdroj: RNDr. Karel Žižkovský. Úvodní slovo k vernisáži výstavy Jaroslav Dajč. Krajina formující
a žena dotýkaná [online; cit. 2024-01-15]. Dostupné na: http://www.hotel-villa.cz/jaroslav-dajc/

< Zpět na všechny články

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail