IntGalerie

Iva Gregová

Krajina s dvojicí

Houra Miroslav

Houra Miroslav – Krajina s dvojicí

Kresba tuší a akvarelem, 20 x 14,5 cm, signováno vpravo dole, ca 80.léta 20.století.

Houra Miroslav (1933 - 2006), studia na Vyšší škole uměleckého průmyslu u prof. Müllera, Pedagogickou fakultu UK v Praze u prof. Boudy, Lidického, Salcmana. Základem jeho tvorby je grafika (dřevořez, linoryt), dále malba, kresba, též monumentální realizace pro architekturu. Byl členem SČUG Hollar a dalších uměleckých spolků.

#Malba a kresba

560 Kč

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail