IntGalerie

Iva Gregová

Chudá matka

Marešová Milada

Marešová Milada – Chudá matka

Suchá jehla, rozměr tiskové plochy 10,5 x 7,9 cm, značeno v desce vlevo dole M.M., ca 1930. Na rubu neautorsky jméno autorky a datum narození. Grafické práce M. Marešové jsou ojedinělé, zejména z období před válkou.Dobrý stav.

Marešová Milada (1901 – 1987), studovala na Uměleckoprůmyslové škole, pak u Vojtěcha Hynaise na Akademii výtvarných umění. V rámci studií se dostala do Berlína a Paříže, kde v roce 1923 studovala u českého výtvarníka Františka Kupky. Byla ovlivněna německým expresionismem (die Neue Sachlichkeit, česky Nová věcnost). Za spolupráci s ilegálním časopisem V boj Vojtěcha Preissiga byla v roce 1940 zatčena a odsouzena k 12 letům vězení. Po válce vstoupila do KSČ, v roce 1969 z ní vystoupila na protest proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy do ČSSR. Po skončení 2. světové války pracovala především v oboru dětské ilustrace. Malovat znovu začala na počátku 60. let po návratu z cesty do Číny. Poslední obrazy nakreslila v roce 1983, ke konci života jí bránila v práci Alzheimerova nemoc.

#Grafika

1.200 Kč

IntGalerie © 2011–2024. Všechna práva vyhrazena. Ceny jsou uvedeny včetně DPH (účtované ve zvláštním režimu). Obchodní podmínky, Ochrana osobních údajů
telefon +420 605 100 956 | e-mail